V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Partizánske spustili pilotný projekt monitoringu kvality ovzdušia. Po mesiaci sa výsledky vyhodnotia, aby samospráva vedela, v akom prostredí sa počas vyučovania deti pohybujú.

meranie kvality vzduch partizanske

Na projekte mesto spolupracuje s firmou z Bratislavy, ktorá pomocou 3D tlačiarne vyrobila meracie zariadenie. Stačí ho umiestniť na nábytok alebo stenu, bez nutnosti napájania cez elektrickú sieť. Energiu totiž získava zo svetla vďaka dvom zabudovaným solárnym panelom. Aby zariadenie fungovalo, nie je potrebné internetové pripojenie, v každom merači sa nachádza vlastná SIM karta, ktorá prenáša údaje podobne ako mobilný telefón.

meranie kvality vzduchu partizánske
Zariadenie, ktoré v miestnosti monitoruje čistotu vzduchu

Meria desať dôležitých údajov

„Zariadenie sme vyvíjali približne pol roka. Meria desať najdôležitejších veličín, ako je prašnosť rôznych veľkostí, CO2, prchavé látky, vlhkosť, teplotu, luxy,“ povedal pri spustení projektu vo štvrtok 24. februára v priestoroch Základnej školy Radovana Kaufmana jeden zo strojcov zariadenia Adam Hedera.  „S tímom odborníkov, aj z lekárskeho prostredia, sme hranice jednotlivých veličín nastavili podľa vyhlášky Svetovej zdravotníckej organizácie,“ vysvetlil ďalej Adam Hedera. Podľa jeho slov zámer mesta výsledky po mesiaci zozbierať a analyzovať pomôže aj im vo vylepšovaní technológie.

 

Zariadenie pošle notifikáciu

Pomocou prehľadnej aplikácie si tak školy budú môcť v reálnom čase sledovať kvalitu ovzdušia, na zlé hodnoty ich vie upozorniť zariadenie pípnutím, blikajúcim LED indikátorom, ale aj notifikácia na mail alebo formou SMS správy. „S tímom odborníkov, aj z lekárskeho prostredia, sme hranice jednotlivých veličín nastavili podľa vyhlášky Svetovej zdravotníckej organizácie,“ vysvetlil ďalej Adam Hedera.

V prípade vysokej hodnoty oxidu uhličitého je základným odporúčaním prísun čerstvého vzduchu, pri nízkej miere vlhkosti je zase vhodné zaobstarať do miestnosti zvlhčovače vzduchu. Podľa jeho slov zámer mesta výsledky po mesiaci zozbierať a analyzovať pomôže aj spoločnosti vo vylepšovaní technológie.

„Teší ma, že autormi myšlienky sú mladí ľudia zo Slovenska, nič podobné zatiaľ v krajine nemáme. Taktiež som rád, že si vybrali práve Partizánske ako prvé mesto aj vďaka modernej hybridnej učebni, ktorú sa nám podarilo vybudovať v ZŠ Radovana Kaufmana,“ uviedol po spustení projektu primátor Jozef Božik.

meranie kvality vzduchu partizánske
Aktuálneho hodnoty je možné sledovať a analyzovať v prehľadnej aplikácii

Chorých detí pribúda

Podľa slov riaditeľky školy Jany Somogyiovej, merač plánujú umiestniť postupne do tried, v ktorých majú žiakov s najvyšším počtom alergií, potom sa využije v iných triedach, aby mala škola prehľad o kvalite ovzdušia všade. „Je to celospoločenský problém, ktorý sa musí riešiť, to množstvo detí s alergiami a astmou počas rokov určite rastie,“ povedala riaditeľka.

Jej slová potvrdzuje aj pneumoftizeológ Vladimír Kretík z Nemocnice Svet zdravia v Partizánskom: „Ovzdušie má nesmierny vplyv na výskyt pľúcnych ochorení, medzi nimi rôzne nádory či alergie, astmy u detí a dospelých. V neposlednom rade je to chronická obštrukčná choroba pľúc, kde má veľký význam práve čistota dýchaného vzduchu. Pre vznik tohto ochorenia je významná prítomnosť prašných častíc a smog napríklad pri spaľovaní fosílnych palív či pri kúrení v domácnostiach pevným palivom. Najdôležitejšie sú preto preventívne opatrenia, aby zdravotné problémy vôbec nevznikli.“

Aj pre seniorov

Samospráva pri spustení pilotného projektu avizovala, že počet meracích zariadení chce zvyšovať. „Pokiaľ sa preukáže dôležitosť týchto smart riešení, chceli by sme ich implementovať vo väčšom počte v rámci základných a v budúcnosti i materských škôl. Technológiu plánujeme zaobstarať počas tohto roka aj pre zariadenia sociálnych služieb,“ predostrel Jozef Božik.

 

Pozrite si reportáž: