Je pre nás potešením oznamovať, že na Základnej škole Veľká okružná v Partizánskom sme v posledných mesiacoch uskutočnili inovatívny krok s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia, ktoré naši žiaci dýchajú každý deň. V rámci iniciatívy nazvanej Zdravé školy sme nainštalovali osem zariadení na meranie kvality ovzdušia Senseir.

Táto inštalácia prebehla koncom augusta pred začiatkom školského roka 2023/2024 a predstavuje dôležitý krok smerom k zabezpečeniu zdravého vzduchu pre našich žiakov a učiteľov. Prečo je to tak dôležité?

Dôležitosť merania kvality ovzdušia na školách

Stále viac štúdií ukazuje, že kvalita ovzdušia v priestoroch škôl má významný vplyv na zdravie a výkon žiakov. Zlá kvalita ovzdušia môže viesť k problémom so sústredením, únavou, podráždenosťou a zhoršenými výsledkami v škole. Školy by mali byť miestami, kde sa deti môžu bezpečne učiť a rozvíjať svoje schopnosti, a správna kvalita ovzdušia je kľúčovým faktorom na dosiahnutie tohto cieľa.

Problematika kvality ovzdušia je celosvetovým problémom, ktorý neobišiel ani našu krajinu. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) žije a študuje 93% všetkých detí v prostrediach s úrovňou znečistenia ovzdušia, ktorá presahuje usmernenia WHO a Európskej agentúry životného prostredia EEA. Tento fakt je alarmujúci a naliehavý.

Riešenie: Senseir a iniciatíva Zdravé školy

Hlavým cieľom riešenia Senseir je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia. Na ZŠ Veľká okružná sme sa rozhodli konať a k nášmu úžasu nám v tom pomáha tieto senzory integrovať do nášho školského prostredia.

Nainštalovali sme 8 kusov zariadení na meranie kvality ovzdušia Senseir, ktoré sledujú rôzne parametre ako vlhkosť, teplota, CO2, prach, barometrický tlak, CO, žiarenie a osvetlenie. Merané údaje sú vyhodnocované v reálnom čase a na základe výsledkov sú zodpovední pracovníci v škole okamžite informovaní o potrebe vetrania alebo iných opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia.

Senseir je vybavený analytickou platformou Sense.io, ktorá umožňuje ukladanie, vyhodnocovanie a zobrazenie údajov v reálnom čase. Tieto informácie sú dostupné nielen na displeji zariadení Senseir, ale aj na mobilných zariadeniach a tabletách, čo umožňuje jednoduchý prístup a rýchlu reakciu na aktuálne podmienky ovzdušia.

Okrem výhod pre zdravie žiakov a učiteľov je Senseir ekologickým riešením. Je vyrobený na Slovensku z recyklovateľných materiálov a je napájaný solárnou energiou a batériami, čo minimalizuje jeho uhlíkovú stopu.

Výsledkom tejto iniciatívy je zdravšie a bezpečnejšie prostredie pre našich žiakov a zároveň príklad, ktorý by sme radi nasledovali.

Dúfame, že inštalácia zariadení Senseir na našej škole prinesie pozitívne zmeny a zvýši povedomie o kvalite ovzdušia v školách. Budeme pokračovať v monitorovaní a zlepšovaní vzdušnej kvality a dúfame, že naše úsilie bude príkladom pre ďalšie vzdelávacie inštitúcie