Vedci bijú na poplach. Potreba znížiť úroveň znečistenia životného prostredia sa podľa nich stáva čoraz naliehavejšia. Zistili totiž, že zvýšené koncentrácie drobných častíc vo vzduchu môžu vyvolať zástavu srdca.

Takmer desaťročné údaje zozbierané vedcami zo Singapuru naznačujú, že zvýšené koncentrácie drobných častíc vo vzduchu môžu spôsobiť náhly infarkt. Výskum bol publikovaný v The Lancet Public Health.

Výskumníci sa pozreli na častice najmenej 25-krát menšie ako je šírka ľudského vlasu, známe ako častice PM2,5 (s priemerom 2,5 mikrometra). Dajú sa ľahko vdýchnuť a sú spájané s množstvom zdravotných problémov vrátane autoimunitných ochorení, ako sa uvádza na scientalert.com.

Spúšťač nebezpečného stavu

Vedci sledovali úroveň znečistenia v Singapure a výsledky porovnávali s viac ako 18 tisícimi hlásenými prípadmi zástavy srdca medzi júlom 2010 a decembrom 2018. Prostredníctvom štatistickej analýzy pripísali 492 prípadov zvýšeniu koncentrácií PM2,5 v ovzduší.

„Priniesli sme jasný dôkaz o krátkodobom spojení PM2,5 so zástavou srdca mimo nemocnice, ktorá často vedie k náhlej smrti,“ konštatoval epidemiológ Joel Aik z Duke-NUS Medical School na Národnej univerzite v Singapure.

Ako však dodal, išlo o pozorovaciu štúdiu, čo znamená, že o vzťahu medzi úrovňou znečistenia a zástavami srdca odborníci len špekulovali. Navyše, nemožno predpokladať, že merania znečistenia ovzdušia na staniciach kvality ovzdušia odzrkadľujú individuálnu expozíciu. V údajoch je však dostatok informácií, ktoré naznačujú, že stojí za to vo výskume pokračovať.

Čisté ovzdušie, zachránené životy

Dáta ukázali, že denné koncentrácie PM2,5 dosahovali v priemere 18,44 mikrogramov na meter kubický. Pri testovaní hypotetického zníženia znečistenia ovzdušia vedci zistili, že pokles o 1 mikrogram na meter kubický koreloval s 8-percentným znížením počtu infarktov, zatiaľ čo pokles o 3 mikrogramy na meter kubický zaznamenal 30-percentné zníženie. Hypoteticky sa tieto zníženia premietajú do 39 a 149 menej srdcových infarktov. Došlo tiež k jasnému poklesu rizika srdcového infarktu 3 až 5 dní po vystavení vyšším úrovniam znečistenia, čo naznačuje, že účinky sú krátkodobé. Vedci sú presvedčení, že čistenie ovzdušia v meste by mohlo zachrániť životy a znížiť zaťaženie nemocníc.

„Tieto výsledky jasne ukazujú, že snahy o skvalitnenie životného prostredia by mohli zohrať úlohu pri znižovaní náhlych zástav srdca,“ tvrdí Aik.

Náhle srdcové zástavy majú typickú mieru prežitia okolo 10 percent, čo je oveľa menej ako šanca na prežitie srdcového infarktu v nemocnici. Bez preháňania teda možno povedať, že zníženie počtu týchto prípadov zachraňuje životy.

Silný dôkaz o kvalite ovzdušia

Aj keď sa prepojenie medzi znečistením prostredia a náhlymi infarktmi objavilo už predtým v mestách ako New York a Melbourne, výsledky boli v rozpore s údajmi zozbieranými na iných miestach, napríklad v Dánsku. Tieto nezrovnalosti majú tendenciu vznikať pri koncentráciách znečistenia nižších, ako sú smerné hodnoty kvality ovzdušia podľa Svetovej zdravotníckej organizácie. Výskum však ukazuje, že neexistuje žiadna bezpečná úroveň vystavenia pre zdravie srdca obyvateľstva. Je jasné, že väčšina z nás dýcha vzduch nízkej kvality, o ktorom sa predpokladá, že je každoročne zodpovedný za milióny predčasných úmrtí v mestských aj vidieckych oblastiach.

„Táto štúdia poskytuje silné dôkazy o vplyve kvality ovzdušia na zdravie a mala by stimulovať úsilie o riadenie emisií z kľúčových zdrojov, ktoré môžu viesť k zvýšeniu PM2,5 a zabrániť tak potenciálnemu poškodeniu verejného zdravia,“ uviedol vedec z Duke-NUS Medical School Marcus Ong.