Prírodné katastrofy ako sú záplavy, búrky, chemické znečistenie riek a jazier a mnohé iné predstavujú každý rok hrozbu pre životy a majetok na celom svete.

Bez riadnych monitorovacích systémov tieto prírodné udalosti často vrcholia katastrofami, ktoré majú vážne dôsledky na ekonomiku, straty na životoch a škody na majetku. Včasné predpovedanie prírodných katastrof vie výrazne eliminovať škody a dokáže zvýšiť pripravenosť ľudí a záchranných zložiek na takéto situácie.

sensewater

Čo ponúka naše riešenie?

Riešenie SenseWater dokáže v reálnom čase monitorovať povrchové aj podzemné vody vďaka čomu dokážeme včas predvídať prírodné alebo chemické katastrofy a získame tým komplexný prehľad o stave vodných tokov. Pokiaľ merané hodnoty prekročia kritické hodnoty, zariadenie dokáže okamžite poslať notifikáciu v podobe sms/email/push príslušnej osobe. Všetky dáta sa zároveň bezpečne uchovávajú a sú prístupné v podobe prehľadných vizualizácií na platforme prístupnej odkiaľkoľvek.

Zariadenie je napájané zo solárnej energie a batérie, čím je energeticky nezávislé a šetrné k životnému prostrediu.

výhody

Zariadenie SenseWater dokáže monitorovať:

Výšku hladiny

Výtlak

Teplotu vody

Teplotu vzduchu

Zrážky (množstvo a intenzita)

Výšku hladiny

Výtlak

Teplotu vody

Teplotu vzduchu

Zrážky (množstvo a intenzita)

Nezáväzná objednávka

V prípade záujmu o jedno z riešení nás prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy: info@sensesolutions.sk alebo vyplnením formulára nižšie.

Ďakujeme!