Sme inovačným partnerom v oblasti inteligentného monitorovania cestnej premávky. Využitím optických vlákien dokážeme detekovať prejazd vozidiel a poskytovať cenné údaje pre efektívne plánovanie údržby. Náš monitorovací systém umožňuje neustále sledovať stav tunelov, identifikovať deformácie a predchádzať potenciálnym problémom v reálnom čase. Naše technológie umožňujú monitorovanie prechodových zón na železničných tratiach a zabezpečujú bezpečnosť železničnej prevádzky. S naším geotechnickým monitorovacím systémom založeným na FBG technológii optimalizujeme bezpečnostné opatrenia konštrukcií.

Sme taktiež spoľahlivým partnerom pre nepretržité monitorovanie a ochranu kritickej infraštruktúry pred poškodením a minimalizáciou škôd. Vďaka našim inovatívnym technológiám založeným na optických vláknach zvyšujeme efektivitu a bezpečnosť infraštrukturálnych projektov.

sensefiber

Inteligentné monitorovanie premávky

Inovatívna technológia na detekciu prechádzajúcich vozidiel. Pre zabezpečenie dlhodobej životnosti cestnej infraštruktúry je kľúčové rýchle a intenzívne monitorovanie. Na základe nametených údajov umožňuje toto monitorovanie zjednodušiť údržbu ciest a prijať potrebné preventívne opatrenia. Unikátnosť nášho monitorovacieho systému spočíva v použití špeciálne navrhnutého tenzometrického snímača (Asfaltový snímač), ktorý je vhodný pre inštaláciu do asfaltovej vrstvy alebo vloženie pod povrch cesty. Vďaka jeho vysokému zmyslu pre detekciu po celej dĺžke poskytuje údaje na efektívne plánovanie údržby ciest.

 • Možnosť vloženia aj do spodných vrstiev vozovky
 • Vyvážená odozva s vynikajúcim zmyslom pre detekciu po celej dĺžke
 • Klasifikácia a meranie hmotnosti prechádzajúcich vozidiel

sensefiber

FBG Monitorovanie tunelov

Monitorovanie stavu tunelov na veľké vzdialenosti. Tunely zohrávajú významnú úlohu v pohybe ľudí, tovaru a služieb. Preto je dôležité zabezpečiť ich nosnosť, celistvosť, stabilitu a životnosť pre verejnú dopravu a bezpečnosť prevádzky. S našou optickovláknovou technológiou je možné nepretržite sledovať stav konštrukcie a aktuálny vývoj deformácií, ako sú trhliny, praskanie obkladu, posuny, pádajúce bloky atď. v reálnom čase 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

 • Diaľkové monitorovanie stavu so zohľadnením vplyvov prostredia a prevádzkovej zaťaženia
 • Hodnotenie a predikcia stavu tunelov
 • Online a v reálnom čase merané údaje

sensefiber

Monitorovanie prechodových zón na železničných tratiach v reálnom čase

Prechodové zóny na železničných tratiach sú zvyčajne nestabilné oblasti medzi železničnou násypkou a inžinierskymi stavbami, ako sú mosty, cestné križovatky, vodné kanály a tunely. V týchto oblastiach sa degradácia koľají zvyčajne urýchľuje vplyvom silných nárazov. V dôsledku toho často dochádza k nerovnostiam, ktoré môžu spôsobiť poškodenie koľajových komponentov a nepohodlie pre cestujúcich. Preto je dôležité neustále sledovať technický stav prechodových zón železníc a detekovať zmeny v skorom štádiu.

 • Kontinuálne hodnotenie bezpečnosti železničnej prevádzky
 • Kontrola a predchádzanie nebezpečným zmenám
 • Zníženie nákladov na údržbu

sensefiber

Optimalizácia bezpečnostných opatrení konštrukcií

Geotechnický monitorovací systém založený na FBG (Fiber Bragg Grating) technológii umožňuje hodnotenie geotechnických inžinierskych konštrukcií, miest a rôznych prostredí s ohľadom na geotechnický návrh. Poskytuje užitočné informácie o aktuálnom stave terénu a podklady pre prípadné stavebné alebo inžinierske opatrenia. Vďaka tomu umožňuje včasné identifikovanie rizík nežiaducich procesov, ktoré môžu nastať pri výstavbe, montážnych prácach alebo údržbe budov a zariadení.

 • Prevencia katastrofických zlyhaní
 • Včasné varovanie v prípade udalostí
 • Riadenie rizikových nákladov

  sensefiber

  Chránenie kritickej infraštruktúry pred poškodením alebo zničením

  Kritická infraštruktúra zahŕňa všetky zariadenia s kľúčovým významom pre spoločnosť a ekonomiku, nevyhnutné pre udržanie verejného poriadku, zásobovania a ďalších prioritných úloh v poskytovaní sociálnych služieb. Patrí sem rozsiahla distribučná elektrická sieť, dopravné siete (diaľnice, mosty, tunely, železnice), informačné a komunikačné systémy, inžinierske siete a budovy. Na ochranu tejto kritickej infraštruktúry pred poškodením alebo zničením v dôsledku prírodných katastrof, terorizmu, trestnej činnosti atď. je potrebné implementovať preventívne opatrenia v podobe nepretržitého monitorovania v reálnom čase.

  • Nepretržité monitorovanie kritickej infraštruktúry
  • Včasné varovanie pred udalosťami
  • Minimalizácia a kontrola škôd

   Nezáväzná objednávka

   V prípade záujmu o jedno z riešení nás prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy: info@sensesolutions.sk alebo vyplnením formulára nižšie.

   Ďakujeme!