Monitoring stavebných konštrukcií, akými sú mosty, tunely, ale aj geotechnické aplikácie typu zosadania násypov, nestabilita svahov a pod. sa v súčasnej dobe stáva dennou realitou.

Technológie používané našou spoločnosťou umožňujú monitoring aj rozsiahlych projektov, kedy vzdialenosť medzi jednotlivými senzormi môže dosahovať až desiatky km, pričom môže ísť o senzory rôznych veličín, akými je deformácia, posun, tlak, teplota, náklon, vibrácie a pod.

sensebridge

Monitoring konštrukcií

Monitoring stavebných konštrukcií a geotechniky využíva unikátne vlastnosti optovláknových senzorov, ktoré sa inštalujú na stavebné konštrukcie. Základnou výhodou je, že sa jedná o senzory pasívne, to v praxi znamená, že nepotrebujú napájanie zo siete či batérií a sú do meracej jednotky prepojené iba optickým káblom. Vzhľadom na vlastnosti prenosu informácií optickými vláknami môže byť meracia jednotka vzdialená až desiatky kilometrov od miesta merania.

K tomu sa pridávajú vlastnosti typické pre optovláknové riešenia, ako je dielektrický charakter senzorov, čím sa rieši problém ich prevádzky za búrok – nie sú ovplyvňované elektromagnetickým žiarením, dlhá životnosť, takmer bezúdržbová prevádzka, jednoduchá inštalácia, malé rozmery atď. V mnohých prípadoch potom ide o ich združovanie do senzorických sietí, ktoré sa sledujú z jediného dohľadového centra ak ich prepojeniu je možné druhotne využívať už inštalované komunikačné optovláknové siete.

sensebridge

SHM (Structural Health Monitoring)

SHM mostov je jednou z najčastejších aplikácií. Spravidla sa používajú senzory deformácie určitej dĺžky, napr. 1 m dlhé, ktoré merajú zmenu dĺžky (či už predĺženie alebo skrátenie) medzi dvoma bodmi. Tento monitoring umožní merať statické zmeny napr. medzi oporou mosta a mostovkou, stav a vývoj trhlín, priehyb nosníkov a pod. Je možné použiť aj senzory inštalované tak, aby bolo možné merať dynamické zmeny spôsobené zaťažením mosta ( napr. prejazdom vlaku ) Okrem toho sa používajú senzory náklonu, senzory posunu popr. vibrácií.

Reportáž

Ako sa využívajú optické vlákna v oblasti konštrukčného a dopravného inžinierstva ?

Využitie optických vlákien v senzoroch na meranie statiky mostov predstavuje revolučný pokrok v oblasti konštrukčného a dopravného inžinierstva. Spoluprácou s partnerom Safibra s.r.o. úspešne implementujeme tieto pokročilé senzory, ktoré nám umožňujú sledovať a merať širokú škálu veličín s presnosťou a spoľahlivosťou.

Optické vlákna v spojení s výpočtovou technikou zabezpečujú automatizované spracovanie údajov, čo výrazne zlepšuje naše možnosti pri rozhodovaní a zvyšuje efektivitu a bezpečnosť mostových konštrukcií. S touto inovatívnou technológiou sme schopní dosiahnuť vynikajúce výsledky a poskytnúť moderné riešenia pre mostové projekty.

Nezáväzná objednávka

V prípade záujmu o jedno z riešení nás prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy: info@sensesolutions.sk alebo vyplnením formulára nižšie.

Ďakujeme!