Hladinu oxidu uhličitého (CO2), ďalších prchavých látok, vlhkosť vzduchu či intenzitu osvetlenia v triedach si budú môcť v reálnom čase skontrolovať učitelia na základných školách v Partizánskom.

Spustili tam totiž pilotný projekt kvality merania ovzdušia cez interaktívne zariadenia.

„Dnes si uvedomujeme, že kvalita vzduchu v interiéroch je veľmi dôležitá, keďže tam trávime väčšinu času. Zariadenie sme vyvíjali približne pol roka. Meria desať najdôležitejších veličín, ako je prašnosť rôznych veľkostí, CO2, prchavé látky, vlhkosť, teplotu, luxy,“ povedal vo štvrtok na ZŠ Radovana Kaufmana jeden zo strojcov zariadenia SenseAir Adam Hedera.

Zariadenie, ktoré vyrobili pomocou 3D tlačiarne, je podľa neho energeticky nezávislé, napájané je z dvoch solárnych panelov, rovnako je dátovo nezávislé, keďže je v ňom zabudovaná SIM karta, ktorá prenáša údaje. „S tímom odborníkov, aj z lekárskeho prostredia, sme hranice nastavili podľa vyhlášky Svetovej zdravotníckej organizácie. Súčasťou zariadenia je aj notifikácia, ktorá upozorní na zníženú kvalitu ovzdušia. Najideálnejšie je potom vyvetrať. Pri nižších hraniciach vlhkosti vieme potom zavádzať zariadenia na zvýšenie vlhkosti alebo odstránenie prašnosti,“ doplnil.

Skôr, ako zariadenie škola umiestni do tried, zmapuje si ich. „Bola by som najradšej, keby išlo do tých, kde sa nachádzajú deti s alergiami, aby sme v prvom rade pomohli im. Potom by sme išli aj do iných tried, aby sme zmapovali, ako to tam vyzerá,“ priblížila riaditeľka ZŠ Jana Somogyiová. Výskyt alergií či astmy na školách podľa nej rokmi stúpa. „Je to celospoločenský problém, vidíme aj okolo nás, že alergikov medzi dospelými i deťmi je veľmi veľa. Určite viac ako voľakedy,“ ozrejmila.

Partizánske je prvým mestom na Slovensku, ktoré zavádza túto aplikáciu. Dáta budú na školách zbierať mesiac, vždy v štyroch triedach na všetkých ZŠ. Odborníci ich potom vyhodnotia a vylepšia tak platformu.

Mesto chce projekt do budúcna ešte rozšíriť. „Som presvedčený, že pokiaľ sa preukáže dôležitosť týchto smart riešení, chceli by sme ich implementovať vo väčšom počte v rámci ZŠ, v budúcnosti i materských škôl. Ešte počas tohto roka by sme chceli toto zariadenie získať aj pre zariadenia sociálnych služieb,“ dodal primátor Jozef Božik.